'Van Onschatbare Waarde' ontvangt Certificaat Klimaatbewuste productie ALBERT

Van Onschatbare Waarde van Omroep MAX en producent Fremantle is één van de eerste programma’s van de publieke omroep die het ALBERT Klimaatbewust-certificaat heeft gekregen. 

De publieke omroep wil bijdragen aan de klimaatdoelstellingen om de wereldwijde CO2-uitstoot te verminderen en is hiervoor aangesloten bij ALBERT. Dit internationale duurzaamheidsplatform streeft naar een zo klein mogelijke voetafdruk van programma’s, verzorgt trainingen en reikt certificaten uit als een productie klimaatbewust tot stand gekomen is. Steeds meer programma’s zullen in de toekomst van een ALBERT-certificaat zijn voorzien.

Producties krijgen het certificaat als de makers een speciaal Carbon Action Plan hebben doorlopen. Dat begint met het uitrekenen van de totale voetafdruk van het programma, met behulp van een door ALBERT ontwikkelde CO2-calculator. Vervolgens tonen makers met behulp van een uitgebreide vragenlijst aan dat zij duurzaam produceren. Programma’s moeten aan minimaal twintig punten voldoen om het certificaat te krijgen, bijvoorbeeld op gebied van recycling, zuinig omgaan met energie en klimaatbewuste catering.

Bewust
Als de productie is afgerond, wordt nogmaals de CO2-footprint uitgerekend. De makers zijn zo bewust bezig met de voetafdruk van hun werk en hoe zij deze kunnen verkleinen. Voor het certificaat is het verplicht om de onvermijdelijke restuitstoot te compenseren. Dat doet ALBERT via Ecologi.

Bij 'Van Onschatbare Waarde' is de aankomende reeks (in het najaar te zien op NPO 1) op een zo duurzaam mogelijke manier geproduceerd, onder meer met het inzetten van een elektrische productieauto, catering met vegetarische dagen en hergebruik van diverse materialen. In 'Van Onschatbare Waarde' krijgen verkopers van bijzondere en waardevolle spullen de kans om hun object te verkopen aan één van de vier experts.

Alle betrokkenen zijn trots op de behaalde certificaten. De publieke omroep gaat met een reeds gestart actieprogramma ook bij andere producties een vervolg geven aan het zoveel mogelijk klimaatbewust produceren. NPO-bestuurder Paul Doop: “Duurzaamheid is van groot belang en gaat ons allemaal aan. De publieke omroep heeft hier voor én achter het scherm veel aandacht voor. ALBERT is een goed hulpmiddel om de CO2-voetafdruk van onze producties te verkleinen. Het begin is nu gemaakt; het ALBERT-certificaat zal voor steeds meer programma’s van de publieke omroep gaan gelden.”

Zie voor meer informatie: over.npo.nl/albert 

Gepubliceerd op: 30-11--0001